Skip to main content

My account

SP114-21 'An Innovative and fun way to teach Fónaic na Gaeilge- an slí nuálach & spraíúil chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh le SingFónaic

SP114-21 'An Innovative and fun way to teach Fónaic na Gaeilge- an slí nuálach & spraíúil chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh le SingFónaic

 

 An Innovative and fun way to teach Fónaic na Gaeilge- Slí nuálach & spraiúl chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh le SingFónaic

Gaeilge: Déanfaidh an Cheardlann Eolais fhónaice seo trácht ar mhúineadh Fónaic na Gaeilge ó na bunranganna suas tríd na meán & na hardranganna go léir. Gheobhaidh tú léargas ar chonas gur féidir leat Fónaic na Gaeilge a chomhtháthú isteach i do chuid pleananna ceachta Gaeilge. Foghlaimeoidh tú faoin Aibítir Gaelach, na leibhéil fónaice córasacha, na carachtair, amhráin, dánta, liostaí deachtuithe, cluichí, r-leabhair & níos mó. Tá clár SingFónaic ailínithe leis an gCuraclam Teanga na Bunscoile.

 

English:This Fónaic na Gaeilge webinar will explore the teaching of Irish phonics from the Junior classes all the way up through the Middle and Senior classes. You will gain an insight into how you can integrate the teaching of Fónaic na Gaeilge into your Gaeilge lesson plans. You will learn about An Aibítir Ghaelach, systematic phonics levels, fun characters, songs, poems, dictation lists, games, e-books & much more.

The SingFónaic programme is fully aligned with the new Primary Language Curriculum.

 

 

Register Here: https://zoom.us/webinar/register/WN_xuCsDhdJRtSueJ5ue6z4Fg

 

 

Course Details

Course Start Date / Time 20-04-2021 4:30 pm
Course End Date / Time 20-04-2021 5:30 pm
Capacity Available
Course Fee To book a place on this course click in to the course details and use the registration link provided